CỔNG THÔNG TIN
Hỗ trợ bệnh nhân:  0274 3510 629

GIỚI THIỆU VỀ  CÁC DỊCH VỤ CỦA BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PERFECT DÀNH CHO CÔNG TY

Bệnh viện có các dịch vụ về :

- Huấn luyện sơ cấp cứu

- Tổ chức các chuyên đề

- Hỗ trợ y tế,tai nạn lao động và trực y tế

- Khám sức khỏe doanh nghiệp

 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PERFECT

Địa chỉ: Số 22 Dân chủ,Phường Bình Thọ,Quận Thủ Đức.TP Hồ Chí Minh

common.advice ?