Ghế nhân viên

Sản phẩm khuyến mãi
Nội thất kim minh chuyên cung cấp sản phẩm nội thất cho công ty, văn phòng, gia đình, trường học, nhà hàng, khách sạn... Các sản phẩm thuộc Nội thất kim minh luôn có chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất cho khách hàng.
Ghế nhân viên

Ghế Nhân VIên: GNV212

Giá: 645.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV213

Giá: 671.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV214

Giá: 671.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV215

Giá : 805.000 Đ
-12%
Giá mới: 905.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV216

Giá : 950.000 Đ
9%
Giá mới: 865.000 Đ

Ghế Nhân Viên: GNV220

Giá: 1.000.000 Đ

Ghế Nhân Viên: GNV017

Giá: 1.500.000 Đ

Ghế Nhân Viên GNV007

Giá: 1.760.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV301

Giá : 1.300.000 Đ
23%
Giá mới: 1.000.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV303

Giá : 1.500.000 Đ
13%
Giá mới: 1.300.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV304

Giá: 1.100.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV305

Giá : 1.400.000 Đ
14%
Giá mới: 1.200.000 Đ

Ghế Nhân Viên: GNV401

Giá: 720.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV306

Giá : 1.600.000 Đ
25%
Giá mới: 1.200.000 Đ

Ghế Nhân Viên: GNV402

Giá: 790.000 Đ

Từ khóa tìm nhiều - Nội Thất Kim Minh