GHẾ VĂN PHÒNG

Sản phẩm khuyến mãi
Nội thất kim minh chuyên cung cấp sản phẩm nội thất cho công ty, văn phòng, gia đình, trường học, nhà hàng, khách sạn... Các sản phẩm thuộc Nội thất kim minh luôn có chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất cho khách hàng.
GHẾ VĂN PHÒNG

Ghế Giám Đốc Cao Cấp: GGD012

Giá : 2.500.000 Đ
12%
Giá mới: 2.200.000 Đ

Ghế Giám Đốc Cao Cấp: GGD019

Giá : 3.400.000 Đ
12%
Giá mới: 3.000.000 Đ

Ghế Giám Đốc Cao Cấp: GGD021

Giá : 4.300.000 Đ
9%
Giá mới: 3.900.000 Đ

Ghế Giám Đốc: GGD023

Giá: 930.000 Đ

Ghế Giám Đốc: GGD024

Giá: 930.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV212

Giá: 645.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV213

Giá: 671.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV214

Giá: 671.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV215

Giá : 805.000 Đ
-12%
Giá mới: 905.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV216

Giá : 950.000 Đ
9%
Giá mới: 865.000 Đ

Từ khóa tìm nhiều - Nội Thất Kim Minh