GHẾ VĂN PHÒNG

Sản phẩm khuyến mãi
Nội thất kim minh chuyên cung cấp sản phẩm nội thất cho công ty, văn phòng, gia đình, trường học, nhà hàng, khách sạn... Các sản phẩm thuộc Nội thất kim minh luôn có chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất cho khách hàng.
GHẾ VĂN PHÒNG

Ghế Phòng Họp: GPH424

Giá: 865.000 Đ

Ghế Phòng Họp: GPH425

Giá : 920.000 Đ
6%
Giá mới: 865.000 Đ

Ghế Phòng Họp: GPH426

Giá: 875.000 Đ

Ghế Phòng Họp: GPH427

Giá: 1.000.000 Đ

Ghế Phòng Họp: GPH428

Giá: 1.200.000 Đ

Ghế Phòng Họp: GPH429

Giá: 1.400.000 Đ

Ghế Phòng Họp: GPH430

Giá: 1.500.000 Đ

Ghế Nhân Viên: GNV220

Giá: 1.000.000 Đ

Ghế Giám Đốc Cao Cấp: GGD022

Giá : 5.200.000 Đ
14%
Giá mới: 4.450.000 Đ

Từ khóa tìm nhiều - Nội Thất Kim Minh