GHẾ VĂN PHÒNG

Sản phẩm khuyến mãi
Nội thất kim minh chuyên cung cấp sản phẩm nội thất cho công ty, văn phòng, gia đình, trường học, nhà hàng, khách sạn... Các sản phẩm thuộc Nội thất kim minh luôn có chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất cho khách hàng.
GHẾ VĂN PHÒNG

Ghế Nhân VIên: GNV207

Giá: 1.200.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV208

Giá: 470.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV209

Giá: 470.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV210

Giá: 470.000 Đ

Ghế Nhân VIên: GNV211

Giá: 600.000 Đ

Ghế Phòng Họp: GPH407

Giá: 1.400.000 Đ

Ghế Phòng Họp: GPH408

Giá: 1.500.000 Đ

Ghế Phòng Họp: GPH409

Giá: 516.000 Đ

Ghế Phòng Họp: GPH410

Giá: 1.100.000 Đ

Ghế Phòng Họp: GPH411

Giá : 1.200.000 Đ
8%
Giá mới: 1.100.000 Đ

Từ khóa tìm nhiều - Nội Thất Kim Minh